logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Ewidencja ludności
   minus Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017r.
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
   minus WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
   minus ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
   minus WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
   minus UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
   minus ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
   minus NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

 LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.

2. Wniosek może być złożony w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w  ustawie z dnia 17  lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 207r., poz. 570). Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.

Opłaty:

Opłata skarbowa za zaświadczenie  17 zł

Inne informacje:

1. Zaświadczenie wydawane jest  na wniosek zainteresowanej osoby i odbiór zaświadczenia    dokonuje się osobiście, bądź przez pełnomocnika  legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz.  1257 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

2.Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę przysługuje zażalenie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie  7 dni , od dnia  doręczenia  postanowienia stronie.

3. Zaświadczenie jest przekazywane w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji  elektronicznej na zasadach określonych w  ustawie z dnia 17  lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego jest opatrywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.

4. Wydawane zaświadczenie w ramach tej usługi dotyczy danych osoby wnioskodawcy.

Podstawa prawna: art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności (t.j. Dz. U.z  2018r.  poz. 1382) , art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z  2017r.  poz. 1464 ) oraz  ustawa z dnia  16.11.2006r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2017r. , poz.1827 z późn. zm)

Załączniki do pobrania: 2015-06-18 09:50:36 - Wniosek o wydanie zaświadczenia (22.55 kB)

Ilość odwiedzin: 1281
Nazwa dokumentu: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 08:39:50
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 08:39:50
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-03 10:57:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner