logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI  ADMINISTRACYJNEJ

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz dowody z dokumentów mające związek ze sprawą.

Opłaty:

Opłata skarbowa: za  decyzję   10 zł

Inne informacje:

1. Termin załatwienia sprawy  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane , nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

2. Od decyzji przysługuje  odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

3. Do wniosku należy dołączyć dowody z dokumentów mające związek ze sprawa np. orzeczeni sądu o eksmisję,  protokół z wykonania eksmisji przez komornika, postanowienie sądu o podziale majątku itp.

4. We wniosku można wskazać inne dowody np. przesłuchanie świadków,

 

Podstawa prawna: -Art. 35  ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności  ( t.j.Dz. U. z 2015r. poz. 388) oraz  ustawa z dnia  16.11.2006r.  o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2014r. , poz.1628 z późn. zm).

Ilość odwiedzin: 1143
Nazwa dokumentu: Wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 08:50:54
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 08:50:54
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-16 08:51:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner