logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
minus Sprawy wojskowe
   minus Uznanie żołnierza lub osoby której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
   minus Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
   minus Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
   minus Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego
   minus Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ

OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uznanie za  sprawującego bezpośrednia opiekę na d członkiem rodziny (  wniosek dostępny w pok. Nr 24) .

2.Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty  odpowiednio do okoliczności, jeżeli zachodzi konieczność:

1)sprawowania bezpośredniej opieki na osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia, albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:

  *kserokopie dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,

  *oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki żołnierza o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełna zdolność do czynności prawnych.

2) sprawowania bezpośredniej opieki na osobą całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji:

  *ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do  samodzielnej egzystencji,

 *oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego/żołnierz o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

3)sprawowania bezpośredniej opieki na  osobą w wyniku orzeczenia sądu:

* prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania tej opieki.

3. Inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia.

Opłaty:

Nie  pobiera się.

Inne informacje:

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

2. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

3. Termin załatwienia do 7 dni.

 

Podstawa prawna: Art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 88  ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1459 z późn. zm.).

Ilość odwiedzin: 3917
Nazwa dokumentu: Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 09:07:27
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 09:07:27
Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-28 08:08:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner