logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


UZNANIE ŻOŁNIERZA  LUB OSOBY, KÓREJ DORĘCZONO KARTĘ POWOŁANIA

DO ODBYCIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ZA ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o uznanie   za żołnierza samotnego  (  wniosek dostępny w pok. Nr 24) .

2.Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

1) zaświadczenie z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku lub jednostki wojskowej o odbywaniu  czynnej służby wojskowej lub kserokopia karty powołania do odbycia czynnej służby wojskowej,

2) oświadczenie żołnierza lub poborowego, że:

*samotnie zajmuje lokal lub dom mieszkalny,

* nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal mieszkalny( dom).

Opłaty:

Nie  pobiera się.

Inne informacje:

1. O uznanie za żołnierza  samotnego może ubiegać się:

    * osoba, która otrzymała kartę powołania  do odbycia czynnej służby wojskowej,

    *żołnierz, który odbywa czynna służbę wojskową.

2. Żołnierzem samotnym jest osoba nie będąca w związku małżeńskim prowadząca odrębne gospodarstwo domowe, samodzielnie zajmująca lokal mieszkalny lub dom mieszkalny, w którym jest zameldowana na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

2. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

3. Termin załatwienia do 7 dni.

 

Podstawa prawna: Art. 127ust. 1a  ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1430 z późn. zm.).

Ilość odwiedzin: 1010
Nazwa dokumentu: Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 09:08:19
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 09:08:19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 12:19:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner