logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
minus Rejestr wyborców
   minus Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
   minus Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
   minus Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców
   minus Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
   minus Skreślenie wyborcy z rejestru wyborców (część B)
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A

REFERAT  ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Pok. Nr 24, tel. 74/85-85-226,85-85-227

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywateli polskich- stale zamieszkałych na  terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, nigdzie nie zameldowanych, przebywających stale na  terenie gminy lub zamieszkałych na  terenie gminy pod innym adresem  niż adres ich zameldowania na pobyt stały na terenie gminy ( obowiązujący wzór wniosku  do pobrania w pok. Nr 24 ),

2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje  obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej( druk deklaracji do pobrania w pok. Nr 24)

 

Opłata:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

 Wójt  Gminy ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru  przysługuje skarga do Sadu Rejonowego w Świdnicy w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji stronie ( skargę należy złożyć  za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice).

 

Inne informacje:

O wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców, które dokonywane jest  na jego  pisemny wniosek, Urząd Gminy w Marcinowicach zawiadamia bezzwłocznie urząd gminy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania  wnioskodawcy na pobyt stały.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Nazwa dokumentu: Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 09:12:51
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 09:12:51
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 09:53:49

Wersja do wydruku...

corner   corner