logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
minus Rejestr wyborców
   minus Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
   minus Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
   minus Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców
   minus Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
   minus Skreślenie wyborcy z rejestru wyborców (część B)
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B

REFERAT  ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Pok. Nr 24, tel. 74/85-85-226,85-85-227

 

Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem  polskim następuje na jego pisemny wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców obywateli  Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na terenie gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej ( obowiązujący wzór wniosku do pobrania Pok. Nr 24).

2. Kserokopia paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

3.Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( druk  deklaracji dostępny w pok. Nr 24).

4. Dokumenty niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to również innych dokumentów składanych przez obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

Opłata:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

 Wójt Gminy  ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

 

Inne informacje:

 Obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, wpisany w Polsce do rejestru wyborców nie ma prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonego na podstawie przepisów innego państwa Unii Europejskiej, w tym kraju swojego pochodzenia.

Dane obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskim wpisanych na swój wniosek do rejestru wyborców, wprowadzane są do systemu informatycznego zorganizowanego przez ministra spraw wewnętrznych służącego do przekazywania innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych dotyczących obywateli tych państw wpisanych do rejestru wyborców.

W kraju pochodzenia wyborcy sprawdza się, czy posiada prawo wyborcze.

Podstawa prawna:

Art.  19 w związku z art.18§ 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Nazwa dokumentu: Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 09:13:55
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 09:13:55
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-18 09:54:10

Wersja do wydruku...

corner   corner