logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
minus Informacje dla rolników
   minus Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu
   minus informacje o konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne
   minus Inspekcja weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy - Pracownia weterynaryjna
   minus Informacja - Inspecja Weterynaryjna
   minus Umowa ubezpieczenia NNW dla członków rodzin rolników
   minus INFORMACJA O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW PODTYPU H5N8
   minus Obowiązki dla hodowców drobiu związane z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakó
   minus ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
   minus zgłaszanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta
   minus Zapobieganie zatruciom pszczół
   minus Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
   minus Zagrożenie ASF
   minus e-Wniosek Plus
   minus WŁAŚCIWE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!
   minus Zmiany w podatku akcyzowym
   minus INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
   minus UWAGA ROLNICY! ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” ORAZ „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”
   minus UWAGA ROLNICY! PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
   minus PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
   minus Informacje ubój zwierząt na użytek własny
   minus NOWY PROGRAM POMOCOWY DLA ROLNIKÓW - DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEB
   minus Spółka wodna - Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMATOR INTERESANTA > Informacje dla rolników

Spis dokumentów:
1. Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu
2. informacje o konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne
3. Inspekcja weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy - Pracownia weterynaryjna
4. Informacja - Inspecja Weterynaryjna
5. Umowa ubezpieczenia NNW dla członków rodzin rolników
6. INFORMACJA O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW PODTYPU H5N8
7. Obowiązki dla hodowców drobiu związane z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakó
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
9. zgłaszanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta
10. Zapobieganie zatruciom pszczół
11. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
12. Zagrożenie ASF
13. e-Wniosek Plus
14. WŁAŚCIWE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!
15. Zmiany w podatku akcyzowym
16. INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
17. UWAGA ROLNICY! ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” ORAZ „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”
18. UWAGA ROLNICY! PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
19. PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
20. Informacje ubój zwierząt na użytek własny
21. NOWY PROGRAM POMOCOWY DLA ROLNIKÓW - DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEB
22. Spółka wodna - Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach

Marcinowice, dnia 26.03.2019 r.

 

GSW.6332.3.2.2019

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach

ma zaszczyt zaprosić

Delegatów oraz Członków GSW na

Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach, które odbędzie się w dniu 09 kwietnia 2019 roku, o godzinie 10:00 (drugi termin godzin 10:15)

w Sali narad Urzędu Gminy Marcinowice.

 

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
 3. Sprawozdanie finansowe Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z działalności za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z działalności za 2018 rok.
 5. Dyskusja.
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie rocznych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi GSW.
 7. Przedstawienie potrzeb w zakresie prac konserwacyjnych na 2019 rok.
 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2019.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał: planu pracy GSW oraz jej budżetu na 2019 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie.

 

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

 

A P E L

DO  R O L N I K Ó W

G M I N Y   M A R C I N O W I C E

            Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku, o godzinie 10:00 w Sali narad Urzędu Gminy Marcinowice odbędzie się Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach, na które ma zaszczyt Państwa zaprosić.

            Na terenie naszej gminy jest ponad 147km rowów melioracyjnych i prawie 4tys. hektarów gruntów zdrenowanych. W latach 2015-2019, mimo braku wpływu z tytułu składek członkowskich  a wyłącznie dzięki dotacji od Wojewody Dolnośląskiego udało się przeprowadzić konserwację rowów o łącznej długości 5,11km, na kwotę 191.169zł. Z uwagi na niepłacenie składek członkowskich nie możemy ubiegać się o dotacje od Marszałka Województwa oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

            Ponieważ  nastąpiła już znaczna degradacja istotnych dla naszych upraw rowów melioracyjnych, brak drożności, odwodnienia bezpośredniego czy poprzez zdegradowany system drenażowy apelujemy o reaktywację GSW w Marcinowicach. Przy minimalnych realnych opłatach członkowskich będziemy mieć delegację do pozyskiwania większych środków zewnętrznych, będziemy mogli wykonać – udrożnić od 5km do 10km rowów rocznie. Jest to niewiele ale więcej, dużo więcej niż  nierobienie nic. Musimy wybrać nowy Zarząd, przyjąć nowy Statut, musimy zacząć działać, musimy ustalić czytelne reguły gry dla aktywnych Członków Spółki.

 

Przewodniczący GSW

/-/ Zdzisław Gieczewski

Ilość odwiedzin: 3232
Nazwa dokumentu: Informacje dla rolników
Osoba, która wytworzyła informację: Gabriela Nastałek-Żygadło
Osoba, która odpowiada za treść: Gabriela Nastałek-Żygadło
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-09-07 12:07:00
Data udostępnienia informacji: 2018-09-07 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-28 14:34:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner