logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


INFORMATOR INTERESANTA > Informacje dla rolników

Spis dokumentów:
1. Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu
2. informacje o konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne
3. Inspekcja weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy - Pracownia weterynaryjna
4. Informacja - Inspecja Weterynaryjna
5. Umowa ubezpieczenia NNW dla członków rodzin rolników
6. INFORMACJA O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW PODTYPU H5N8
7. Obowiązki dla hodowców drobiu związane z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakó
8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
9. zgłaszanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta
10. Zapobieganie zatruciom pszczół
11. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
12. Zagrożenie ASF
13. e-Wniosek Plus
14. WŁAŚCIWE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!
15. Zmiany w podatku akcyzowym

Marcinowice, dnia 10.01.2019 r.

 

GSW.6332.1.2.2019

 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach

ma zaszczyt zaprosić

Delegatów oraz Członków GSW na

Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach, które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku, o godzinie 9:00 (drugi termin godzin 9:15)

w Sali narad Urzędu Gminy Marcinowice.

 

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad i Protokolanta.
 3. Sprawozdanie finansowe Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z działalności za 2018 rok.
 4. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach z działalności za 2018 rok.
 5. Dyskusja.
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie rocznych sprawozdań oraz udzielenie absolutorium Zarządowi GSW.
 7. Przedstawienie potrzeb w zakresie prac konserwacyjnych na 2019 rok.
 8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok 2019.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał: planu pracy GSW oraz jej budżetu na 2019 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie.

 

Uprzejmie prosimy o niezawodne przybycie.

 

                                                                  Przewodniczący GSW

/-/ Zdzisław Gieczewski

 

Ilość odwiedzin: 2667
Nazwa dokumentu: Informacje dla rolników
Osoba, która wytworzyła informację: Gabriela Nastałek-Żygadło
Osoba, która odpowiada za treść: Gabriela Nastałek-Żygadło
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-09-07 12:07:00
Data udostępnienia informacji: 2018-09-07 12:07:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-15 15:35:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner