logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Program współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 17 października 2016 r.

Czas zakończenia konsultacji: 25 października 2016 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pokój nr 26 lub mailowo na adres: promocja@marcinowice.pl, w terminie do 24  października 2016 r.

Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Marcinowice: www.bip.marcinowice.pl.

W dniu 25 października 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach  odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Dagmara Gorlowska pracownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016r., poz. 239, poz. 395.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Załączniki do pobrania: 2016-10-14 12:13:31 - Formularz (15.54 kB)
2016-10-14 12:13:52 - Program 2017 (64.44 kB)

Ilość odwiedzin: 716
Nazwa dokumentu: Informacje dla NGO 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-14 12:09:29
Data udostępnienia informacji: 2016-10-14 12:09:29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-17 13:29:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner