logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz.1817)

 

Przedmiot konsultacji: ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych  prowadzonych na terenie gminy Marcinowice przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (projekt uchwały Rady Gminy Marcinowice)

Czas rozpoczęcia konsultacji: 27 grudnia 2016 r.

Czas zakończenia konsultacji: 30 grudnia 2016 r., do godz. 9:30

 

Forma konsultacji: przy użyciu internetowego formularza umożliwiającego wyrażenie opinii, poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub osobiście. Opinie należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, osobiście - pokój nr 26 lub mailowo na adres: oswiata@marcinowice.pl, w terminie do 30 grudnia 2016r. do godz. 9:30.

Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół podstawowych  prowadzonych na terenie gminy Marcinowice przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, link: Informator interesanta, zakładka: Oświata.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Honorata Błońska, pracownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty.

Podstawa: art. 5 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r., poz. 1817).  

Załączniki do pobrania: 2016-12-20 12:15:14 - dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (313.00 kB)
2016-12-20 12:15:23 - formularz (15.96 kB)

Nazwa dokumentu: Konsultacje społeczne
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-20 12:13:11
Data udostępnienia informacji: 2016-12-20 12:13:11
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-20 12:15:26

Wersja do wydruku...

corner   corner