logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Gospodarka komunalna

Informacja w sprawie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MARCINOWICE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MARCINOWICE ZA ROK 2015

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2016

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2017

Wpis do rejestru działalności regulowanej - INFORMACJE

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Zestawienie sprawozdań składanych do wójta

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2018

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2019

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2020

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2021

Wykaz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:

1.    Uchwała nr XXVII/142/12 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne
2.    Uchwała nr XX/156/16 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3.    Uchwała nr XX/157/16 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a.    Uchwała nr XXII/165/16 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4.    Uchwała nr XIII/86/15 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
a.    Uchwała nr XLVI/264/14 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
b.    Uchwała nr XXXII/219/17 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
5.    Uchwała nr XIII/85/15 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice
a.    Uchwała nr XVII/132/16 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice
b.    Uchwała nr XXXII/218/17 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice
6.    Uchwała nr XXVII/144/12 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
a.    Uchwała nr XXXII/184/13 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 7 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności
b.    Uchwała nr XXXIV/189/13 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności
c.    Uchwała nr XXXVI/230/17 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 29 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
d. Uchwała Nr IV/24/2019 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarkowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokośći tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
7.    Uchwała nr VIII/51/15 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Marcinowicach
a.    Uchwała nr IX/61/15 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Marcinowicach
8.    Uchwała nr XX/158/16 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marcinowice
a.    Uchwała nr XXII/166/16 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 10 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Marcinowice

Załączniki do pobrania: 2012-08-07 08:42:25 - Informacja w sprawie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi (26.25 kB)
2015-04-30 14:37:21 - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MARCINOWICE ZA ROK 2014 (555.23 kB)
2016-04-21 08:28:00 - ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MARCINOWICE ZA ROK 2015 (949.17 kB)
2017-04-27 13:59:24 - Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2016 (514.93 kB)
2018-05-11 08:18:40 - Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2017 (420.33 kB)
2019-02-28 11:50:44 - Wpis do rejestru działalności regulowanej - INFORMACJE (133.96 kB)
2019-02-28 11:51:18 - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości (94.56 kB)
2019-02-28 11:52:02 - Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (81.25 kB)
2019-02-28 11:52:37 - Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej (115.02 kB)
2019-02-28 11:53:10 - Zestawienie sprawozdań składanych do wójta (87.98 kB)
2019-03-28 14:03:08 - Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2018 (853.18 kB)
2020-04-30 08:37:45 - Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2019 (895.36 kB)
2021-04-30 10:01:50 - Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2020 (1.09 MB)
2022-04-30 21:19:53 - Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2021 (1.37 MB)
2023-05-22 14:56:40 - Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Marcinowice za rok 2022 (769.31 kB)

Ilość odwiedzin: 72405
Nazwa dokumentu: Gospodarka komunalna
Podmiot udostępniający: -
Osoba, która wytworzyła informację: -
Osoba, która odpowiada za treść: -
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2009-01-01 00:00:01
Data udostępnienia informacji: 2009-01-01 00:00:01
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-22 14:56:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner