logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
minus Ochrona środowiska
   plus Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
   minus Wymiana Pieców
   minus Ogłoszenia i Obwieszczenia
   minus Wymiana Pieców 2018
   minus Gospodarka Ściekowa
   minus Kopalnie
   minus Azbest
   minus „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2017-11-29 08:43:51 - Obwieszczenie z dnia 20.11.2017 dot. przyjęcia uchwał przez Sejmij Województwa DOlnoślaskiego (32.67 kB)
2019-06-04 15:04:07 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.421.428.2018AK (48.59 kB)
2019-06-04 15:04:37 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.421.427.2018AK (51.60 kB)
2019-07-23 14:58:30 - Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego. (67.64 kB)
2019-07-30 13:27:26 - Uchała o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci teleinformatycznych oraz niektórych innych ustaw (78.72 kB)
2020-09-01 15:13:18 - Zawiadomienie Wójta Gminy Marcinowice o wszczęciu postępowania dot. „Budowy czterech budynków inwentarskich dla kur na działce nr 120/2 w miejscowości Śmiałowice, gmina Marcinowice” (72.74 kB)
2020-11-17 16:08:00 - Budowa instalacji tankowania wodnego roztworu mocznika z podziemnym zbiornikiem i instalacją elektryczną (75.93 kB)
2021-02-12 11:48:48 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego : wydobywaniu kopaliny: granitu ze złoża "Pagórki Zachodnie" metodą (104.69 kB)
2021-03-10 14:02:57 - Postanowienie z dnia 08.03.2021 (62.54 kB)
2021-03-25 13:07:53 - Postanowienie z dnia 25.03.2021 (194.15 kB)
2021-04-27 16:02:13 - Postanowienie z dnia 26.04.2021 (61.76 kB)
2021-07-13 15:41:11 - Postanowienie z dnia 12.07.2021 (59.68 kB)
2021-09-22 12:12:44 - Obwieszczenie z dnia 20.09.2021r. dot.Obwieszczenie z dnia 20.09.2021r.dot. wydobywania kopalin granitu ze złoża "Pagórki Zachodnie" (70.67 kB)
2022-02-17 13:04:07 - Zawiadomienie Wójta Gminy Marcinowice o wszczęciu postępowania administracyjnego znak sprawy RG.606.1.2022 z dnia 16.02.2022r (197.94 kB)
2022-04-29 11:20:12 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4210.413.2021.SC (49.64 kB)
2022-05-05 17:55:23 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4210.456.2021.EB (45.46 kB)
2022-06-10 09:04:39 - Obwieszczenie (201.46 kB)
2022-06-14 16:42:43 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego WR.ZUZ.1.4210.165.2022.HP (50.90 kB)
2022-07-18 12:12:31 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4211.11.2022.DK (51.69 kB)
2022-10-17 10:40:30 - Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu - Aktualizacja Programu ochrony powietrza (135.15 kB)
2023-01-10 16:50:08 - Obwieszczenie (184.21 kB)
2023-03-09 13:24:23 - Obwieszczenie z dnia 08.03.2023 (553.95 kB)
2023-04-12 10:14:44 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4210.110.2023.AG (59.59 kB)
2023-04-19 09:12:16 - Obwieszczenie z dnia 14.04.2023 (133.08 kB)
2023-04-20 07:06:51 - Obwieszczenie z dnia 18.04.2023 (105.13 kB)
2023-05-12 07:54:25 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.05.2023 (106.99 kB)
2023-05-24 12:30:34 - Obwieszczenie z dnia 19.05.2023r. (121.29 kB)
2023-05-31 11:43:50 - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu z dnia 30.05.2023 r. (75.53 kB)
2023-06-19 12:09:41 - Obwieszczenie z dnia 14.06.2023 r. (335.29 kB)
2023-06-30 11:43:01 - Obwieszczenie z dnia 29.06.2023r. o zebraniu materiału dowodowego (87.16 kB)
2023-07-19 10:57:18 - Obwieszczenie z dnia 18.07.2023 (69.55 kB)
2023-08-09 10:17:51 - Obwieszczenie z dnia 27.07.23 (111.12 kB)
2023-08-17 08:45:10 - Obwieszczenie z dnia 16.08.2023 (65.60 kB)
2023-08-25 08:27:01 - Obwieszczenie z dnia 22.08.2023 (129.84 kB)
2023-09-21 12:50:16 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4210.126.2023.EB (52.73 kB)
2023-10-03 09:16:32 - Obwieszczenie z dnia 27.09.2023 r. (112.90 kB)
2023-10-25 18:11:55 - Dotyczy informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4210.131.2023.AK (53.69 kB)
2023-10-27 11:38:47 - Obwieszczenie z dnia 23.10.2023r. (138.15 kB)
2023-11-23 11:35:00 - Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII120123 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r. (110.18 kB)
2023-11-23 11:35:57 - Wszczęciu postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4210.83.2023.EB (54.57 kB)
2023-11-23 13:51:02 - Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17.11.2023 r., znak WOOŚ.420.55.2023.SD.5 (80.04 kB)
2023-11-30 10:23:56 - Wszczęcie postępowania administracyjnego znak WR.ZUZ.1.4211.25.2023.SC (53.80 kB)
2023-11-30 13:46:44 - Powiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 28.11.2023 r., znak WOOŚ.420.55.2023.SD.11 (114.32 kB)

Ilość odwiedzin: 10763
Nazwa dokumentu: Ogłoszenia i Obwieszczenia
Podmiot udostępniający: Emilia Lipińska
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 08:43:26
Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 08:43:26
Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-30 13:46:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner