logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2017r. poz.1817 z późn.zm.)

 

Przedmiot konsultacji:  projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice

Czas rozpoczęcia konsultacji: 15 stycznia  2018 r.

Czas zakończenia konsultacji: 16 stycznia 2018r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu uchwały j.w. należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pokój nr 26 lub mailowo na adres: oswiata@marcinowice.pl, w terminie do 16 stycznia  2018r.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Honorata Błońska,  pracownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty.

Załączniki:

  1. Projekt uchwały  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice
  2. Formularz konsultacji

Nazwa dokumentu: Konsultacje
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 12:58:02
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 12:58:02
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-05 13:05:59

Wersja do wydruku...

corner   corner