logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku w Gminie Marcinowice

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Gmina Marcinowice ogłasza:

- podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi miesięcznie na 1 dziecko: 315,90 zł

- statystyczna liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marcinowice wynosi: 76, w tym: 
- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem: 0
- statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 0.

Najbliższa gmina, o której mowa w art. 10 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych: Świdnica

Miesięczna podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia dla:
- niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny wynosi: 236,93 zł
- statystyczna liczba dzieci, uczniów: 5, w tym statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem: 0 - statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 0,

- niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego wynosi: 270,58 zł.
- statystyczna liczba dzieci, uczniów: 14 osób, w tym: 
- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem: 0 
- statystyczna liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych: 0.

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r. do czasu ich aktualizacji.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w pkt. 1 - na podstawie art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - nastąpi w terminach:
1. w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy,
2. w październiku roku budżetowego,
3. w dowolnym miesiącu roku budżetowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci, o których mowa w pkt. 2 i 3 - na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych - nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Ilość odwiedzin: 513
Nazwa dokumentu: Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku w Gminie Marcinowice
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-02-14 10:23:45
Data udostępnienia informacji: 2018-02-14 10:23:45
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-14 10:26:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner