logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
minus Informacje dla rolników
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   minus Zmiany w podatku akcyzowym
   minus INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
   minus UWAGA ROLNICY! ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” ORAZ „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”
   minus UWAGA ROLNICY! PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
   minus PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
   minus Informacje ubój zwierząt na użytek własny
   minus NOWY PROGRAM POMOCOWY DLA ROLNIKÓW - DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEB
   minus Spółka wodna - Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach
   minus Ogłoszenie o suszy i gradobiciu
   minus DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA GLEBY  - nabór 
   minus Ogłoszenie dot. zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników - 2019 -2 termin
   minus Apel o utrzymanie czystości i porządku
   minus Informacja odnośnie wystąpienia warunków suszy
   minus Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

W związku z licznymi zapytaniami przypominamy procedurę szacowania strat w uprawach wywołanych przez zwierzynę łowną:

  1. Szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z: przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (właściwe terytorialne koło łowieckie); właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
  2. Poszkodowany producent rolny składa wniosek do właściwego terytorialnie koła łowieckiego w terminie maksymalnie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku sadów 14 dni od dnia jej powstania. Szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach w czasie trwania okresu wegetacyjnego będą zgłaszane w terminie 3 dni od dnia ich stwierdzenia, natomiast szkody wyrządzone poza okresem wegetacyjnym przed rozpoczęciem okresu wegetacji. Wniosek może mieć formę pisemną lub elektroniczną (e-mail).

Wniosek powinien zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres i telefon właściciela gruntów, na których zostały wyrządzone szkody. Wskazanie miejsca wystąpienia szkody (obręb i numer działki ewidencyjnej) , wskazanie uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

  1. Szacowanie szkód ma charakter dwuetapowy i składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
  2. Termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody.
  3. Szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru.

Lista dzierżawców obwodów łowieckich na terenie Gminy Marcinowice:

- Koło łowieckie Dzikul. Długa 33/8, 58-100 Świdnica, e-mail: kontakt@kolodzik.pl, tel. 519 188 200  - obręby Gruszów, Stefanowice, Marcinowice (lewa strona), Śmiałowice (część południowa od strony Gruszowa, Klecin , Krasków (lewa strona), Gola Świdnicka, Szczepanów (lewa strona)

- Koło łowieckie Knieja, ul. J. Bema 2/7, 58-100 Świdnica, e-mail: kniejaswidnica.sekretarz@gmail.com, tel. 503 024 264 – obejmuje część obrębów  Śmiałowice, Krasków, Klecin

- Koło łowieckie Łowiecka Brać, ul. Horbaczewskiego 25/22, 54-130 Wrocław, tel. 509 421 521 – obręb Szczepanów (prawa strona), Strzelce, Tworzyjanów, Chwałków

- Koło łowieckie „Głuszec” w Świdnicy z siedzibą w Mysłakowie, Skr. pocztowa 50, 58-100 Świdnica, tel. 500 291 792 – obręby Marcinowice, Zebrzydów, Biała, Mysłaków, Wiry, Wirki, Kątki
 

-Koło łowieckie „Ślęża”, ul. Polarna 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, tel. 603 046 670,  722 255 371, e-mail: kl.sleza@gmail.com – obręby Sady, Tąpadła.

 

 

Ilość odwiedzin: 190
Nazwa dokumentu: PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2019-05-29 12:10:20
Data udostępnienia informacji: 2019-05-29 12:10:20
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-29 12:13:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner