logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sesje Rady Gminy Marcinowice
   minus Nagrania Sesji
   minus IX Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus X Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIV Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  26 września 2019 r.  o godz. 8:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr X/19 z X sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 lipca 2019 r.
 6. Przyjęcie protokołu nr XI/19 z XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 lipca 2019 r.
 7. Przyjęcie protokołu nr XII/19 z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia
  21 sierpnia 2019 r.
 8. Przyjęcie protokołu nr XIII/19 z XIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia
  10 września 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marcinowice na lata 2019-2021
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Tąpadła, gm. Marcinowice
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 14. Interpelacje i zapytania radnych
 15. Wolne nioski i oświadczenia
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 17. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 14:30.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/    Artur Fiołek

Ilość odwiedzin: 738
Nazwa dokumentu: XIV Sesja Rady Gminy Marcinowice
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2019-09-20 08:27:46
Data udostępnienia informacji: 2019-09-20 08:27:46
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-20 12:37:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner