logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sesje Rady Gminy Marcinowice
   minus Nagrania Sesji
   minus X Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIV Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus L SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE


że w dniu  20 maja 2020 r. o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się

XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE


PORZĄDEK OBRAD SESJI  :
1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad
3.    Przedstawienie porządku obrad
4.    Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
5.    Przyjęcie protokołu nr XX/19 z XX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 6 marca 2020 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Marcinowice
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2016 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części obrębu Chwałków
9.    Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/178/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Marcinowice
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminu płatności raty podatku od nieruchomości
13.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
14.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
15.    Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
16.    Interpelacje i zapytania radnych
17.    Wolne wnioski i oświadczenia
18.    Informacje dla radnych, sprawy bieżące:
19.    Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 8:30.

Po zakończeniu XXI sesji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek
                                                               

 

 

Załączniki do pobrania: 2020-05-13 10:00:07 - zwołanie sesji infor. (80.05 kB)
2020-05-13 10:02:59 - informacja ogólna-2 (57.12 kB)
2020-05-13 10:03:25 - projekt Komisja Statutowa (62.68 kB)
2020-05-13 10:03:47 - projekt mpzp Tworzyjanow (225.72 kB)
2020-05-13 10:04:06 - mpzp chwalkow (205.83 kB)
2020-05-13 10:04:25 - taryfa za wode (110.42 kB)
2020-05-13 10:05:17 - projekt opłata prolongacyjna (128.94 kB)
2020-05-13 10:06:29 - projekt termin płatnosci raty (555.38 kB)
2020-05-13 10:06:48 - projekt WPF Gminy Marcinowice (944.28 kB)
2020-05-13 10:07:07 - projekt zmian w budzecie (1.25 MB)
2020-05-13 10:15:43 - projekt nieodpłatne nabycia nieruchomosci (63.98 kB)
2020-05-13 10:17:14 - zawiadomienie dla mieszkancow (84.03 kB)

Ilość odwiedzin: 3906
Nazwa dokumentu: XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
Podmiot udostępniający: Emilia Lipińska
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2020-05-13 09:46:29
Data udostępnienia informacji: 2020-05-13 09:46:29
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-13 10:21:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner