logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sesje Rady Gminy Marcinowice
   minus Nagrania Sesji
   minus IX Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus X Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIV Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


            


ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE


że w dniu  26 czerwca 2020 r. o godz. 11:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się

XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE


PORZĄDEK OBRAD SESJI  :


1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad
3.    Przedstawienie porządku obrad
4.    Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
5.    Przyjęcie protokołu nr XXI z XXI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 maja 2020 r.
6.    Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marcinowice za 2019 rok i debata nad Raportem
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marcinowice wotum zaufania
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody na terenie Gminy Marcinowice
11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXI/122/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/178/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Marcinowice
12.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
13.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
14.    Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
15.    Interpelacje i zapytania radnych
16.    Wolne wnioski i oświadczenia
17.    Informacje dla radnych, sprawy bieżące:
18.    Zamknięcie sesji

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 8:30

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9:30.

 

Załączniki do pobrania: 2020-06-19 10:32:19 - zwołanie sesji (72.74 kB)
2020-06-19 10:32:39 - zawiadomienie (81.39 kB)
2020-06-19 10:32:56 - informacja (42.43 kB)
2020-06-19 10:33:09 - wotum zaufania (48.90 kB)
2020-06-19 10:33:21 - sprawozdanie finansowe (23.67 kB)
2020-06-19 10:33:37 - absolutorium (36.16 kB)
2020-06-19 10:33:53 - pomnik przyrody (107.30 kB)
2020-06-19 10:37:17 - opłata prologacyjna (85.27 kB)
2020-06-19 11:31:56 - wpf (946.09 kB)
2020-06-19 11:32:17 - zmiany w budzecie (1.42 MB)

Ilość odwiedzin: 321
Nazwa dokumentu: XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Lipińska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Lipińska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2020-06-19 10:22:56
Data udostępnienia informacji: 2020-06-19 10:22:56
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-19 11:32:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner