logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2006-06-05 08:23:23 - Uchwała Nr XXIV/139/05 w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku z awysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłac (0.00 B)
2006-06-05 08:27:25 - Uchwała Nr XXIV/140/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia do tabeli zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych k (0.00 B)
2006-06-05 08:30:01 - Uchwała Nr XXIV/141/05 w sprawie wyrazenia zgody na przekazanie w uzyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej w granicach działek nr 231/1 i nr 112 w miejscowości Wiry na prowadzenie prze (0.00 B)
2006-06-05 08:32:16 - Uchwała Nr XXIV/142/05 w sprawie uznania za bezzasadną skargę na Wójta Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 08:33:02 - Uchwała Nr XXIV/143/05 w sprawie uznania za bezzasadną skargę na kierownika jednostki budżetowej Gminy Marcinowice-kierownika OPS w Marcinowicach (0.00 B)
2006-06-05 08:34:12 - Uchwała Nr XXIV/144/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża granitu "Gołaszyce" (0.00 B)
2006-06-05 08:35:15 - Uchwała Nr XXV/145/05 w sprawie budżetu gminy na rok 2005 (0.00 B)
2006-06-05 08:35:51 - uchwała Nr XXV/146/05 w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 08:36:50 - Uchwała Nr XXV/147/05 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 08:37:32 - Uchwała Nr XXV/148/05 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Wiry (0.00 B)
2006-06-05 08:38:11 - Uchwała Nr XXV/149/05 w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Szczepanów (0.00 B)
2006-06-05 08:38:55 - Uchwała Nr XXVI/150/05 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2004r. (0.00 B)
2006-06-05 08:39:59 - Uchwała Nr XXVI/151/05 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 08:40:38 - Uchwała Nr XXVI/152/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawierajacego część terenu górniczego "Pagórki Zachodnie" (0.00 B)
2006-06-05 08:41:50 - Uchwała Nr XXVI/153/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chwałków (0.00 B)
2006-06-05 08:42:39 - Uchwała Nr XXVI/154/05 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (0.00 B)
2006-06-05 08:43:20 - Uchwała Nr XXVI/155/05 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi Szczepanów w granicach działki nr 202 o pow. 0.76 ha (0.00 B)
2006-06-05 08:44:26 - uchwała Nr XXVI/156/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 08:45:41 - Uchwała Nr XXVI/157/05 w sprawie utraty mocy uchwaly Nr VIII/46/03 Rady Gminy w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiebiorców na terenie Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 08:47:05 - Uchwała Nr XXVI/158/05 w sprawie Gminnego regulaminu Profilaktyki Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 (0.00 B)
2006-06-05 08:59:42 - Uchwała Nr XXVII/159/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Śmiałowice w rejonie wałów przeciwpowodziowych (0.00 B)
2006-06-05 09:01:04 - Uchwała Nr XXVII/160/05 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowania wysegregowanych odpadów komunalnych (0.00 B)
2006-06-05 09:02:07 - Uchwała Nr XXVII/161/05 w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 09:02:43 - uchwała Nr XXVII/162/05 w sprawie zaciagniecia kredytu termomodernizacyjnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Docieplenie scian i stropu Szkoły Podstawowej w Strzelcach" (0.00 B)
2006-06-05 09:03:54 - uchwała Nr XXVII/163/05 w sprawie zmiany uchwałyNr XXV/146/05 w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marcinow (0.00 B)
2006-06-05 09:05:21 - uchwała Nr XXVII/164/05 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Marcinowice ze zwiazku międzygminnego pn "Zwiazek Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy" (0.00 B)
2006-06-05 09:06:37 - Uchwała Nr XXVII/165/05 w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Marcinowice do przeprowadzenia przetargu dotyczącego wyłonienia banku sprawującego obsługę bankową budżetu Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 09:09:32 - Uchwała Nr XXVII/166/05 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marcinowice na lata 2004-2013 (0.00 B)
2006-06-05 09:10:54 - Uchwała Nr XXVIII/167/05 w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Marcinowice na lata 2005-2013 (0.00 B)
2006-06-05 09:12:01 - uchwała Nr XXVIII/168/05 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Marcinowice ze Stowarzyszenia pn."Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych" w Świdnicy (0.00 B)
2006-06-05 09:14:53 - Uchwała Nr XXVIII/169/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 09:15:39 - Uchwała Nr XXVIII/170/05 w sprawie zaciągnięcia pozyczki z przeznaczeniem za wydatki inwestycyjne (0.00 B)
2006-06-05 09:17:11 - Uchwała Nr XXVIII/171/05 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 09:19:00 - Uchwała Nr XXIX/172/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 09:20:06 - Uchwała Nr XXIX/173/05 zmieniająca uchwałę Nr XXV/147/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 09:22:09 - Uchwała Nr XXIX/174/05 zmieniająca uchwałę Nr XXV/148/05 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia Planu rozwoju miejscowości Wiry (0.00 B)
2006-06-05 09:23:52 - Uchwała Nr XXIX/175/05 w sprawie zmiany uchwały XX/116/04 Rady Gminy M-ce z dnia 04.11.2004r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Marcinowice na lata 2004-2013 (0.00 B)
2006-06-05 09:25:46 - Uchwała Nr XXX/176/05 w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (0.00 B)
2006-06-05 09:26:31 - Uchwała Nr XXX/177/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 09:27:15 - uchwała Nr XXX/178/05 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu ochrony środowiska" (0.00 B)
2006-06-05 09:27:57 - Uchwała Nr XXX/179/05 w sprawie przystąpienia do zwiazku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie i przyjęcia jego Statutu (0.00 B)
2006-06-05 09:29:05 - Uchwała Nr XXXI/180/05 w sprawie wyboru banku na obsługę bankową budżetu Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 09:29:57 - Uchwała Nr XXXI/181/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 09:31:00 - Uchwała Nr XXXI/182/05 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 09:31:33 - Uchwała Nr XXXI/183/05 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za osiagniecia naukowe, sportowe lub artystyczne (0.00 B)
2006-06-05 09:32:38 - Uchwała Nr XXXI/184/05 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy służebności gruntowej (0.00 B)
2006-06-05 09:33:18 - Uchwała Nr XXXI/185/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania miejscowości Mysłaków (0.00 B)
2006-06-05 09:34:03 - Uchwała XXXI/186/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiry (0.00 B)
2006-06-05 09:34:57 - Uchwała Nr XXXI/187/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wirki (0.00 B)
2006-06-05 09:35:45 - Uchwała Nr XXXI/188/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawierającego część terenu górniczego "Pagórki Zachodnie a" (0.00 B)
2006-06-05 09:54:29 - Uchwała Nr XXXI/189/05 w sprawie wyrazenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny aportu do jednoosobowej spółki Gminy ZUWiK Spółka z o.o. działek (0.00 B)
2006-06-05 09:58:00 - uchwała Nr XXX!/190/05 w sprawie określenia sposobu korzystania z wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Marcinowice (0.00 B)
2006-06-05 10:00:10 - Uchwała Nr XXXII/191/05 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Marcinowice na lata 2004-2013 (0.00 B)
2006-06-05 10:05:32 - Uchwała Nr XXXII/192/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 10:06:12 - Uchwała Nr XXXII/193/05 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (0.00 B)
2006-06-05 10:07:08 - Uchwała Nr XXXII/194/05 w sprawie wnoszenia udziałów członkowskich na rzecz Zwiazku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (0.00 B)
2006-06-05 10:08:12 - Uchwała Nr XXXII/195/05 w sprawie reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (0.00 B)
2006-06-05 10:09:06 - Uchwała Nr XXXII/196/05 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własnosci (0.00 B)
2006-06-05 10:20:20 - Uchwała Nr XXXII/197/05 w sprawie opinii dla obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 pod nazwą Masyw Ślęży (0.00 B)
2006-06-05 10:21:39 - Uchwała Nr XXXIII/198/05 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz uchwalenia stawki oplaty targowej i inkasentów opłaty targowej na 2006r. (0.00 B)
2006-06-05 10:23:32 - Uchwała Nr XXXIII/199/05 w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych (0.00 B)
2006-06-05 10:26:21 - Uchwała Nr XXXIII/200/05 w sprawie określenia wysokości stawki w podatku od posiadania psów w 2006r. (0.00 B)
2006-06-05 10:27:09 - Uchwała Nr XXXIII/201/05 w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej (0.00 B)
2006-06-05 10:28:28 - Uchwała Nr XXXIII/202/05 w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych (0.00 B)
2006-06-05 10:29:23 - Uchwała Nr XXXIII/203/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/162/05 RG M-ce z dnia 15.06.2005r. w sprawie zaciągniecia kredytu termomodernizacyjnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Docieplenie ścian (0.00 B)
2006-06-05 10:32:45 - Uchwała Nr XXXIII/204/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 10:59:57 - Uchwała XXXII/205/05 w sprawie emisji obligacji komunalnych (0.00 B)
2006-06-05 11:37:19 - Uchwała Nr XXXIII/206/05 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Marcinowice na lata 2004-2013 (0.00 B)
2006-06-05 11:39:21 - Uchwała Nr XXXIV/207/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 11:39:59 - Uchwała Nr XXXIV/208/05 w sprawie Programu Współpracy Gminy Marcinowice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2006r. (0.00 B)
2006-06-05 11:40:48 - Uchwała Nr XXXIV/209 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Sady (0.00 B)
2006-06-05 11:41:40 - Uchwała Nr XXXIV/210 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Biała (0.00 B)
2006-06-05 11:42:22 - Uchwała Nr XXXIV/211/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawierajacego część terenu górniczego "Pagórki Zachodnie a " (0.00 B)
2006-06-05 11:43:36 - Uchwała Nr XXXV/212/05 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Tąpadła (0.00 B)
2006-06-05 11:44:25 - Uchwała Nr XXXV/213/05 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r. (0.00 B)
2006-06-05 11:45:06 - Uchwała Nr XXXV/213/05 w sprawie zmian Statutu Zwiazku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (0.00 B)
2006-06-05 11:46:06 - Uchwała Nr XXXV/215/05 w sprawie zmiany Statutu Zwiazku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Bolkowie (0.00 B)

Ilość odwiedzin: 44738
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2006-06-05 08:20:06
Data udostępnienia informacji: 2006-06-05 08:20:06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-03 08:16:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner