logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
minus Nieruchomości
   minus Podział nieruchomości
   minus Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
   minus Pozostałe wnioski
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > Podział nieruchomości

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Pokój nr 10 – parter

Sposób załatwienia sprawy:
Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Wójta zatwierdzającej projekt podziału.

Wymagane dokumenty:
• wniosek (w przypadku gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym wniosek o podział muszą złożyć wszyscy współwłaściciele albo jeden z nich za zgodą pozostałych.)
• do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1) 4 egzemplarze mapy z projektem podziału nieruchomości, opracowane na wniosek osoby zainteresowanej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, gdy właścicielem jest jedna osoba fizyczna lub prawna; gdy właścicielem jest więcej osób o tyle egzemplarzy projektu podziału więcej
2) aktualny wypis i wyrys z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
3) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej)
4) postanowienie w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczegółowymi, z wyjątkiem podziałów niezależnych od ustaleń planu miejscowego
5) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2
6) w przypadku do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości
7) protokół z przyjęcia granic nieruchomości
8) wykaz zmian gruntowych
9) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

Opłaty:
brak

Termin załatwienia sprawy:

14 dni od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 07.12.2004 r. nr. 268, poz.2663)

Ilość odwiedzin: 4115
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-10 08:27:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner