logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
minus Nieruchomości
   minus Podział nieruchomości
   minus Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
   minus Pozostałe wnioski
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > Podział nieruchomości

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI
Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Pokój nr 10 – parter, tel. 74 850 34 94


Sposób załatwienia sprawy:
Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Wójta zatwierdzającej podział geodezyjny nieruchomośći.

Wymagane dokumenty:
• wniosek (w przypadku gdy nieruchomość objęta jest współwłasnością lub współużytkowaniem wieczystym wniosek o podział muszą złożyć wszyscy współwłaściciele albo jeden z nich za zgodą pozostałych.)
• do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:
1) 4 egzemplarze mapy z projektem podziału nieruchomości, opracowane na wniosek osoby zainteresowanej przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, gdy właścicielem jest jedna osoba fizyczna lub prawna; gdy właścicielem jest więcej osób o tyle egzemplarzy projektu podziału więcej
2) aktualny wypis i wyrys z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi
3) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej)
4) postanowienie w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego oraz przepisami szczegółowymi, z wyjątkiem podziałów niezależnych od ustaleń planu miejscowego
5) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2
6) w przypadku do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział tej nieruchomości
7) protokół z przyjęcia granic nieruchomości
8) wykaz zmian gruntowych
9) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej

Opłaty:
Nie dotyczy. Art.2 ust 1 pkt 1 lit. n ustawy z dnia 16.11.2016r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.)


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz 2204 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 07.12.2004 r. nr. 268, poz.2663)

Ilość odwiedzin: 6201
Nazwa dokumentu: Podział nieruchomości
Podmiot udostępniający: Beata Staryszak
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2019-07-01 14:08:00
Data udostępnienia informacji: 2019-07-01 14:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 14:07:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner