logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

URZĄD GMINY
   Dane podstawowe
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Zakres Kompetencji
      Podział terytorialny
   Deklaracja dostepności

ORGANA WŁADZY
   Władze Gminy
   Rada Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych
         Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
         Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych
         Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
   Sołtysi i sołectwa
   Oświadczenia majątkowe
      Władze Gminy
         za 2017 rok
         za 2018 rok
         Oświadczenia Majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
         za 2019 rok
         za 2020 rok
         za 2021 rok
         za 2022 rok
      Radni Gminy Marcinowice
         za 2017 rok
         Oświadczenia Majątkowe na koniec kadencji 2014-2018
         za 2018 rok
         Oświadczenia Majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018-2023
         za 2019 rok
         za 2020 rok
         za 2021 rok
         za 2022 rok
      Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
         za 2017 rok
         za 2018 rok
         za 2019 rok
         za 2020 rok
         za 2021 rok
         za 2022 rok
   Sesje Rady Gminy Marcinowice
      Nagrania Sesji
      X Sesja Rady Gminy Marcinowice
      XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
      XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
      XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XIV Sesja Rady Gminy Marcinowice
      XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      L SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LXIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
      LXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PRAWO LOKALNE
   Wybory Samorządowe 2024
   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
   Referendum 2023
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
   Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   Wybory samorządowe 2018
   Wybory uzupełniające i referendum 2016
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
   Referendum 2015
      Obwieszczenie o obwodach głosowania
   WYBORY PREZYDENCKIE 2015
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   Wybory Samorządowe 2014
   Wybory Parlamentarne 2011
   Wybory Samorządowe 2010
   Statut
   Strategia Rozwoju Gminy
   Budżet
      Budżet 2024
      Budżet 2023
      Budżet 2022
      Budżet 2021
      Budżet 2020
      Budżet 2019
      Budżet 2018
      Budżet 2017
      Budżet 2016
      Budżet 2015
      Budżet 2014
      Budżet 2013
      Budżet 2012
      Budżet 2011
      Budżet 2010
      Budżet 2009
      Budżet 2008
      Budżet 2007
      Budżet 2006
      Budżet 2004
   Sprawozdania
      2023
      2022
      2021
      2020
      2019
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2007
      2008
   Ochrona środowiska
      Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         "Przebudowa, rozbudowa (modernizacja istniejących silosów zbożowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Tworzyjanów”
         „Wydobywanie kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”
         budowa i eksploatacja zakładu przetwórstwa mięs w Marcinowicach
         „Zmiana granic złoża granitu „Gola Świdnicka” i poszerzenie granic eksploatacji”
         Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków
            Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków
         "Budowa czterech budynków inwentarskich dla kur rodzicielskich (9800 stanowisk w każdym obiekcie)wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowaną na działce nr 120/2 w miej.Śmiałowice, Gmina Marcinowice
         Decyzję pod nazwą Decyzja nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji tankowania wodnego roztworu mocznika z podziemnym zbiornikiem i instalacją
         Decyzja Nr 1/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych
         Decyzja RG.6220.05.2023 z dnia 18.07.2023
      Wymiana Pieców
      Ogłoszenia i Obwieszczenia
      Wymiana Pieców 2018
      Gospodarka Ściekowa
      Kopalnie
      Azbest
      „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
   Gospodarka komunalna
   Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
   Zagospodarowanie przestrzenne
      BIAŁA
      CHWAŁKÓW
      SADY
      MYSŁAKÓW
      STRZELCE
      KĄTKI
      MARCINOWICE
      ZEBRZYDÓW
      WIRY
      WIRKI
      TWORZYJANÓW
      SZCZEPANÓW
      TĄPADŁA
      GOLA ŚWIDNICKA
      GRUSZÓW
      KLECIN
      STEFANOWICE
      KRASKÓW
      ŚMIAŁOWICE
      Wały powodziowe Śmiałowice
      Kopalnia Gołaszyce
      Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
      Dane przestrzenne
         Tworzyjanów - rejon drogi powiatowej
   Pozostałe
   Raport o stanie Gminy Marcinowice
   Raporty
   Audyt
   POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
   NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021

INFORMATOR INTERESANTA
   Ewidencja ludności
      Stan ludności na dzień 31 grudnia 2022r.
      ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
      WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
      ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
      ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
      WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
      UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
      ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
      NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
      Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   Dowody osobiste
      Wydawanie dowodów osobistych
      Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
      Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
      Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
      Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
      ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
      Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
   Sprawy wojskowe
      Uznanie żołnierza lub osoby której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
      Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
      Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
      Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego
      Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym
   Rejestr wyborców
      Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
      Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
      Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców
      Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
      Skreślenie wyborcy z rejestru wyborców (część B)
   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   Oświata
      Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków
      Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
      Konsultacje społeczne
      Wniosek o postępowanie egzaminacyjne - Nauczyciel mianowany
      Obowiązek szkolny i nauki
      Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci aktualizacja październik 2021
      Konsultacje 2022
      Rekrutacja 2022
      Podstawowa kwota dotacji rok 2022
      Podstawowa kwota dotacji 2022 r. - aktualizacja październik 2022 r.
      Rekrutacja 2023
      Podstawowa kwota dotacji 2023 r.
      Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Marcinowicach
      Podstawowa kwota dotacji 2023 r. - aktualizacja październik 2023 r.
   Nieruchomości
      Podział nieruchomości
      Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
      Pozostałe wnioski
   Informacje
   Podatki
      Informacje podatkowe - Osoby fizyczne
      Deklaracje podatkowe - Osoby prawne
   Działalność gospodarcza
   Informacja Publiczna
   Petycje
   Informacje dla rolników
      2016
         Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu
         informacje o konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne
         Inspekcja weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy - Pracownia weterynaryjna
         Informacja - Inspecja Weterynaryjna
         Umowa ubezpieczenia NNW dla członków rodzin rolników
      2017
         INFORMACJA O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW PODTYPU H5N8
         Obowiązki dla hodowców drobiu związane z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakó
         ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
         zgłaszanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta
         Zapobieganie zatruciom pszczół
      2018
         e-Wniosek Plus
         WŁAŚCIWE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!
         Zagrożenie ASF
      2019
         Zmiany w podatku akcyzowym
         INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
         UWAGA ROLNICY! ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” ORAZ „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”
         UWAGA ROLNICY! PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
         PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
         Informacje ubój zwierząt na użytek własny
         NOWY PROGRAM POMOCOWY DLA ROLNIKÓW - DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEB
         Spółka wodna - Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach
         Ogłoszenie o suszy i gradobiciu
         DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA GLEBY  - nabór 
         Ogłoszenie dot. zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników - 2019 -2 termin
         Apel o utrzymanie czystości i porządku
         Informacja odnośnie wystąpienia warunków suszy
         Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
         informuja o możliwości uprawy konopi włóknistych
      Zwrot podatku akcyzowego w I połowie 2020 r.
      OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA CZĘŚCI PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ
   Organizacje pozarządowe - NGO
      Konkursy
      Oferty z własnej inicjatywy organizacji
      Sprawozdania
      Konsultacje
      Informacje dla NGO 2016
      Informacje dla NGO 2017
      Informacje dla NGO 2018
      Informacja dla NGO 2019
      Informacja dla NGO 2020
      Informacja dla NGO 2021
      Informacja dla NGO 2022
      Informacje dla NGO 2023
   Interpretacje podatkowe
   Nieodpłatna pomoc prawna
   Klauzula Informacyjna - RODO
   Konsultacje społeczne
      2020
         Obwieszczenie o konsultacjach społecznych
      2022
         Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu diagnozy sytuacji Aglomeracji Wałbrzyskiej w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

INNE
   Rejestry i ewidencje
      Informacje nieudostępnione
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Rejestr Instytucji Kultury
   Rejestr żłobków i klubów
   Plan Zamówień Publicznych 2021
   Plan Zamówień Publicznych 2022
   Plan Zamówień Publicznych 2023
   Kontrola zarządcza

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner