logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > luty > 2017-02-28
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU FORD TRANSIT FURGON 280S

 

Marcinowice, dnia 28 lutego 2017 roku

 

OR. 271.1/4.2017

 

WÓJT GMINY MARCINOWICE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU FORD TRANSIT FURGON 280S

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Marcinowice

ul. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

NIP: 884-236-52-90  

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód FORD TRANSIT FURGON 280S, stanowiący własność Gminy Marcinowice.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Rok produkcji: 2005

Rodzaj paliwa: diesel

Numer rejestracyjny: DSW 05050

Pojemność silnika: 1998 cm3

Kolor powłoki lakierowej: niebieski

Liczba miejsc siedzących: 9

Rozstaw osi: 3900 mm

Przebieg: 460.490 km

Stan techniczny: pojazd kompletny, sprawny technicznie – do wymiany akumulator.

W wyposażeniu klimatyzacja i Webasto.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 603 794 583).

 

Cena wywoławcza:

7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

Osoby uczestniczące w przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód

wpłaty wadium i dowód tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania tj. aktualny (ważny 3 m-ce) wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki, zgodę właściwych organów statutowych na nabycie ruchomości objętej przetargiem. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymagane w formie pisemnej).

Nabywca przejmuje ruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Wydanie przedmiotu zbycia nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny i podpisaniu umowy

sprzedaży.

Jeżeli uczestnik który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy, bez uzasadnionej

przyczyny we wskazanym przez sprzedającego terminie, sprzedający może od zawarcia

umowy odstąpić i zatrzymać wniesione przez tego uczestnika wadium.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłacenie wadium w terminie do 07 marca

2017 roku w wysokości 10% tj. 750,00 zł

Wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia ruchomości. Pozostałym osobom wadium zwraca się przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 7 dni licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu. Termin zawarcia umowy kupna - sprzedaży zostanie ustalony w terminie nie krótszym niż 5 dni po rozstrzygniętym przetargu. Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłacenia pozostałej części ceny nabycia samochodu w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedawcy (Gminy Marcinowice), a przetarg zostanie unieważniony.

 

Pozostałe informacje:

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 08.03.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Marcinowice –sala nr 1.
  2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia i wystawieniu faktury.
  3. Postąpienie w licytacji wynosi 100 zł.
  4. Przetarg jest ważny jeśli nastąpi jedno postąpienie.
  5. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy Marcinowice pok. nr 17 oraz telefonicznie pod nr tel. 603 794 583.
  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  7. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice.

 

                                                                                            Wójt Gminy Marcinowice

                                                                                          /-/  Władysław Gołębiowski

 

Ilość odwiedzin: 918
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-28 10:55:49
Data udostępnienia informacji: 2017-02-28 10:55:49
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 10:58:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner