logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
   minus2023
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2023 > kwiecień > 2023-04-25
PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES-BENZ Atego 970.06

Marcinowice, dnia 25.04.2023r.

 

 

 GMINA MARCINOWICE

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MERCEDES-BENZ Atego 970.06

Nazwa siedziba sprzedającego:

Gmina Marcinowice

Ul. J. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

Nip. 884-236-52-90

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód pożarniczy MERCEDES-BENZ Atego 970.06 , stanowiący własność Gminy Marcinowice

Rok produkcji/zabudowy: 2000/2012

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Numer rejestracyjny: DSW 80576

Pojemność/ Moc silnika: 6374ccm / 205kW(279KM)

Charakter wykorzystania: pożarniczy

Rodzaj zabudowy: furgon kontenerowy

Rodzaj kabiny: długa podwyższona (odchylana)

Rozstaw osi : 4160mm

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów: 2 / 4x4 / manualna

Masa całk. : 13000kg

Przebieg: 53886 km

Pojemność zbiornika na wodę:  2500/piana 250

Kolor powłoki lakierowej kabiny:     czerwony 1-warstwowy akrylowy

Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi:    resory / poduszki / 4160 mm

Liczba cylindrów:   6 / rzędowy

 

Stan techniczny: pojazd sprawny technicznie w podziale bojowym.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym ( tel. do kontaktu:  726753407/790500369).

 

Cena wywoławcza:

Wartość przedmiotu sprzedaży pojazdu została ustalona na kwotę 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i stanowi cenę minimalną zakupu samochodu. Sprzedaż samochodu nie jest objęta podatkiem VAT.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia  09 maja 2023 r.
  2.  Oferta powinna zawierać:
  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
  • Numer PESEL / REGON i NIP oferenta,
  • Datę sporządzenia oferty,
  • Oferowaną cenę,
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.

Wzór formularza ofertowego znajduje się w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej bip.marcinowice.pl

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego MERCEDES-BENZ Atego 970.06 ” w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice,  w terminie do dnia 09 maja 2023, w godzinach pracy Urzędu. (7:00-17:00)

 

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne,

nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

Pozostałe informacje:

1.Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 10 maja 2023 r., w Urzędzie Gminy Marcinowice – sala nr 1.

2.Samochód zostanie sprzedany za najkorzystniejszą ofertę cenową. Wydanie samochodu nastąpi po wcześniejszych uzgodnieniach.

3.W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 200zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

4.Gmina Marcinowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

5.Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy Marcinowice pok. Nr 25 oraz telefonicznie pod nr tel. 74/850-34-95.

6.Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 726753407/790500369 ).

7.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8.Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice.

 

 

Załączniki do pobrania:

2023-04-25 09:58:30 - Przetarg sam. poż. Mercedes(3) (55.29 kB)
2023-04-25 09:58:49 - formularz-ofertowy (15.14 kB)
2023-04-25 09:59:46 - zdjęcia (1002.14 kB)
2023-05-10 10:54:27 - informacja o wynikach przetargu (31.80 kB)

Ilość odwiedzin: 587
Podmiot udostępniający: Emilia Lipińska
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Wojtanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Wojtanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2023-04-25 11:35:00
Data udostępnienia informacji: 2023-04-25 11:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-10 10:54:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner