logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minus Uchwały
   minusUchwały Rady Gminy Marcinowice 2006-2018
      plus2006
      plus2007
      plus2008
      minus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
   plusUchwały Rady Gminy Marcinowice 2018-2023
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała XXVII/148/09 z dnia 2009-04-03
W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
» Uchwała XXVII/149/09 z dnia 2009-04-03
W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez...
» Uchwała XXVII/150/09 z dnia 2009-04-03
W sprawie uchwalenia „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marcinowice”
» Uchwała XXVII/151/09 z dnia 2009-04-03
W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
» Uchwała XXVII/152/09 z dnia 2009-04-03
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Chwałków w gminie Marcinowice
» Uchwała XXVIII/153/09 z dnia 2009-04-28
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
» Uchwała XXVIII/154/09 z dnia 2009-04-28
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice.
» Uchwała XXVIII/155/09 z dnia 2009-04-28
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r.
» Uchwała XXVIII/156/09 z dnia 2009-04-28
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice oraz sołtysom wsi Gminy Marcinowice
» Uchwała XXVIII/157/09 z dnia 2009-04-28
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Tąpadła, gmina Marcinowice
corner   corner