logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
minus Rejestr wyborców
   minus Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
   minus Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
   minus Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców
   minus Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
   minus Skreślenie wyborcy z rejestru wyborców (część B)
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

                      REFERAT  ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

                                            Pok. Nr 24, tel. 74/85-85-226,85-85-227

Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

 

Wymagane dokumenty:

1. Pisemna reklamacja.

2  Do wglądu dowód osobisty  osoby składającej reklamację,

 

Opłata:

Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Termin załatwienia sprawy:

3 dni.

 

Tryb odwoławczy:

 Od decyzji nie uwzględniającej reklamacji lub powodującej skreślenie z rejestru, przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Świdnicy w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie

Skargę  wnosi się za pośrednictwem  Wójta Gminy Marcinowice.

 

Inne informacje:

 

Reklamacje wnosi się na :

-pominięcie wyborcy w rejestrze wyborców,

-wpisania  do rejestru wyborców, osoby, która nie ma prawa wybierania,

-niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,

-ujęcia w rejestrze  wyborców osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

 

Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego wniosek dotyczy i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji.

Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 22 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) .

Załączniki do pobrania: 2019-06-28 08:18:44 - REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW (66.04 kB)

Ilość odwiedzin: 3780
Nazwa dokumentu: Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 09:15:41
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 09:15:41
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 12:10:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner