logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
minus Referendum 2015
   minus Obwieszczenie o obwodach głosowania
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Marcinowice

z dnia 23 lipca 2015r.

      Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XXIX/162/2013 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie dokonania podziału Gminy Marcinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r., poz. 852), podaje się do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

§ 1. Głosowanie na terenie Gminy Marcinowice  odbywać się będzie w następujących obwodach głosowania:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Kątki, Tąpadła, Wirki, Wiry

Wiry 10a, Sala gimnastyczna

 

2

Mysłaków, Sady, Zebrzydów

Mysłaków 22, Świetlica wiejska

 

3

Biała

Biała 46, Świetlica wiejska

 

4

Chwałków

Chwałków 4a, Świetlica wiejska

 

5

Gola Świdnicka, Klecin, Krasków

Gola Świdnicka 43, Świetlica wiejska

6

Tworzyjanów, Strzelce, Szczepanów

 

Szczepanów 9a, Świetlica wiejska

 

7

Marcinowice

Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, Urząd Gminy

8

Gruszów, Stefanowice, Śmiałowice

Śmiałowice 34, Świetlica wiejska

 

 

§ 2. Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz głosowania korespondencyjnego: Wiry 10a - Sala gimnastyczna, Mysłaków 22 - Świetlica wiejska, Chwałków 4a - Świetlica wiejska, Gola Świdnicka 43 – Świetlica wiejska.

§ 3. Zgodnie z art. 16 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy, informuje się, że:

  1. dnia 24 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) upływa termin zgłaszania wójtowi zamiaru głosowania korespondencyjnego (każdy wyborca może głosować korespondencyjnie),
  2. dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) upływa termin na składanie wójtowi wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania – dotyczy osób niepełnosprawnych z orzeczeniem umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności oraz osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

W dniu głosowania lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 6ºº do 22ºº

                                                                                                         Wójt Gminy Marcinowice

                                                                                                          /-/ Władysław Gołębiowski

Ilość odwiedzin: 3995
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o obwodach głosowania
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-07-28 18:50:08
Data udostępnienia informacji: 2015-07-28 18:50:08
Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-28 18:53:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner