logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sesje Rady Gminy Marcinowice
   minus Nagrania Sesji
   minus IX Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus X Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIV Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


IX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  19 czerwca 2019 r.  o godz. 13:30

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

IX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr VIII/19 z VIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 maja 2019 r.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marcinowice za 2018 rok i debata nad Raportem
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marcinowice wotum zaufania
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Marcinowice z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Marcinowice
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/43/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17.05.2019 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marcinowice za lata 2017-2018
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/2019 Rady Gminy Marcinowice z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Marcinowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Marcinowicach z siedzibą w Wirach
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 17. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 18. Interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i oświadczenia
 20. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 21. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 13:30.

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 

        /-/    Artur Fiołek

 

 

Ilość odwiedzin: 3857
Nazwa dokumentu: IX Sesja Rady Gminy Marcinowice
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2019-06-11 09:35:00
Data udostępnienia informacji: 2019-06-11 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-08 13:59:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner