logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
minus Organizacje pozarządowe - NGO
   minus Konkursy
   minus Oferty z własnej inicjatywy organizacji
   minus Sprawozdania
   minus Konsultacje
   minus Informacje dla NGO 2016
   minus Informacje dla NGO 2017
   minus Informacje dla NGO 2018
   minus Informacja dla NGO 2019
   minus Informacja dla NGO 2020
   minus Informacja dla NGO 2021
   minus Informacja dla NGO 2022
   minus Informacje dla NGO 2023
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Przedmiot konsultacji: „Program współpracy Gminy Marcinowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Czas rozpoczęcia konsultacji: 17 października 2016 r.

Czas zakończenia konsultacji: 25 października 2016 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne. Opinie do projektu programu należy zgłaszać wg załączonego formularza do Urzędu Gminy w Marcinowicach, ul. J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, pokój nr 26 lub mailowo na adres: promocja@marcinowice.pl, w terminie do 24  października 2016 r.

Projekt programu zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Marcinowice: www.bip.marcinowice.pl.

W dniu 25 października 2016 r. godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Marcinowicach  odbędzie się otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:  Dagmara Gorlowska pracownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2016r., poz. 239, poz. 395.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Załączniki do pobrania: 2016-10-14 12:13:31 - Formularz (15.54 kB)
2016-10-14 12:13:52 - Program 2017 (64.44 kB)

Ilość odwiedzin: 4551
Nazwa dokumentu: Informacje dla NGO 2016
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2016-10-14 12:09:29
Data udostępnienia informacji: 2016-10-14 12:09:29
Data ostatniej aktualizacji: 2016-10-17 13:29:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner