logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Budżet
   minus Budżet 2023
   minus Budżet 2022
   minus Budżet 2021
   minus Budżet 2020
   minus Budżet 2019
   minus Budżet 2018
   minus Budżet 2017
   minus Budżet 2016
   minus Budżet 2015
   minus Budżet 2014
   minus Budżet 2013
   minus Budżet 2012
   minus Budżet 2011
   minus Budżet 2010
   minus Budżet 2009
   minus Budżet 2008
   minus Budżet 2007
   minus Budżet 2006
   minus Budżet 2004
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Budżet > Budżet 2019

Załączniki do pobrania: 2018-11-19 09:24:15 - Projekt Budżetu na 2019r. (12.89 MB)
2018-11-19 09:25:42 - Projekt WPF 2019r. (5.35 MB)
2018-12-11 08:12:52 - W sprawie opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu gminy Marcinowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok (84.85 kB)
2018-12-11 08:13:00 - W sprawie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Marcinowice projekcie uchwały budżetowej na rok 2019. (44.42 kB)
2018-12-11 08:13:19 - W sprawie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marcinowice przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019. (65.60 kB)
2019-03-01 13:49:16 - W sprawie opinii RIO o prawidłowośći planownej kwoty długu przedstawioenj w uchwale w sprawie WPF oraz uchwale budżetowej na rok 2019 (160.81 kB)
2019-03-04 08:50:25 - Uchwała Nr III/10/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice. (1.10 MB)
2019-03-04 08:51:35 - Uchwała Nr III/11/18 Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 grudnia 2018r. Uchwała Budżetowa na rok 2019. (2.11 MB)
2019-03-18 11:24:37 - w sprawie opinii RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Marcinowice w sprawie WPF oraz uchwale budżetowej na rok 2019 (156.54 kB)
2019-05-29 11:38:23 - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej na rok 2019 Rady Gminy Marcinowice Nr III.11.18 z dnia 28 grudnia 2018r. (231.91 kB)
2019-06-19 13:06:52 - w sprawie opinii RIO o możliwośći wykupu przez Gminę Marcinowice obligacji komunalnych na kwotę 1.843.000 emitowanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z UE.... (764.15 kB)
2019-09-16 08:49:48 - w sprawie opinii RIO o przedłożonej przez Wójta Marcinowic informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 (150.32 kB)
2020-04-28 08:05:47 - w sprawie Opinii RIO o przedłożonym przez Wójta GMiny Marcinowice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za 2019 rok (159.74 kB)
2020-04-28 11:58:15 - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Marcinowice za 2019 rok (4.75 MB)

Ilość odwiedzin: 6008
Nazwa dokumentu: Budżet 2019
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-11-19 09:22:40
Data udostępnienia informacji: 2018-11-19 09:22:40
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-28 11:58:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner