logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
minus Informacje dla rolników
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   minus 2019
      minus Zmiany w podatku akcyzowym
      minus INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
      minus UWAGA ROLNICY! ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” ORAZ „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”
      minus UWAGA ROLNICY! PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
      minus PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
      minus Informacje ubój zwierząt na użytek własny
      minus NOWY PROGRAM POMOCOWY DLA ROLNIKÓW - DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEB
      minus Spółka wodna - Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach
      minus Ogłoszenie o suszy i gradobiciu
      minus DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA GLEBY  - nabór 
      minus Ogłoszenie dot. zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników - 2019 -2 termin
      minus Apel o utrzymanie czystości i porządku
      minus Informacja odnośnie wystąpienia warunków suszy
      minus Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
      minus informuja o możliwości uprawy konopi włóknistych
   minus Zwrot podatku akcyzowego w I połowie 2020 r.
   minus OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA CZĘŚCI PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA O WYBORACH  DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

 

            Wójt Gminy Marcinowice  informuje, zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r.  na dzień 28 lipca 2019 r. zostały zarządzone wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Do pobrania:                                       

- Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do zgromadzeń izb rolniczych

Osobami uprawnionymi do udziału w wyborach są  podatnicy podatku rolnego od gruntów gospodarstwa rolnego tj. gruntów o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony w Urzędzie Gminy Marcinowice, pok. nr 11, od dnia 10.06.2019 r.

Kandydaci na członków rad powiatowych izby rolniczych mogą zgłaszać swoje kandydatury  w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice, pok. nr 11 w terminie do dnia 05.07.2019 r.

Dokumenty do pobrania dla kandydatów na członków rad powiatowych izb rolniczych :

- lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

Osoby chcące wejść w skład okręgowej komisji wyborczej prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice w terminie do dnia 20 maja 2019 r. 

Przypominamy, że do obowiązków członków rad powiatowych izb rolniczych należy m.in. udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych, wywołanych działaniem niekorzystnych skutków atmosferycznych, występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów.

Załączniki do pobrania: 2019-05-10 12:24:39 - informacja o o wyborach (56.88 kB)
2019-05-10 12:24:49 - Lista osób (88.88 kB)
2019-05-10 12:25:00 - Uchwała (135.48 kB)

Ilość odwiedzin: 3245
Nazwa dokumentu: INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
Osoba, która wytworzyła informację: Gagriela Nastałek Żygadło
Osoba, która odpowiada za treść: Gagriela Nastałek Żygadło
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2019-05-10 12:24:03
Data udostępnienia informacji: 2019-05-10 12:24:03
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-23 13:48:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner