logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

 

Kontakt do urzędnika wyboczego w Gminie Marcinowice:

e-mail: urz-021905-1@pkw.gov.pl

tel. 790 368 696

Informacje od Urzędnika Wyborczego:

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522), biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wyjaśnia, co następuje:

            Zgodnie z art. art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

Jednakże w celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że:

 1. w przypadku, gdy tryb pracy urzędu gminy, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu tj. Urząd Gminy Marcinowice w dniu 10 kwietnia 2020r. (piątek) do godziny 13:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
 2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
 1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
 2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Sposoby zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Gminie Marcinowice:

 • za pomocą tradycyjnej poczty na adres:
  Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice
 • za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu na adres:
  wybory@marcinowice.pl
 • osobiście po ówczesnym ustaleniu telefonicznym: 
  tel. 74 85 85 226

W razie wątpliwości kontakt do urzędnika wyborczego p. Monika Kot - tel. 790368696

------

 

Załączniki:

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów...

Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej....

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór

 

Informacja głosowanie za granicą

Informacja o upływie terminów

Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych

Informacja o warunkach głosowania obywateli polskich w kraju

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Obwieszczenie Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 kwietnia 2020 roku informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. - Informacja o dodatkowych zgłoszeniach

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE NR 30/2020Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Iz dnia 20 kwietnia 2020 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.  

Załączniki do pobrania: 2020-02-19 12:16:19 - POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (243.71 kB)
2020-02-19 12:19:21 - Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach (71.49 kB)
2020-02-20 10:37:32 - Informacja głosowanie za granicą (153.52 kB)
2020-02-20 10:37:49 - Informacja o upływie terminów (127.18 kB)
2020-02-20 10:38:04 - Informacja o uprawnieniach niepelnosprawnych (170.44 kB)
2020-02-20 10:38:20 - Informacja o warunkach głosowania obywateli polskich w kraju (159.59 kB)
2020-02-20 10:38:33 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (77.00 kB)
2020-02-20 10:39:03 - Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (14.25 kB)
2020-02-20 10:39:28 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (15.90 kB)
2020-02-20 12:05:58 - Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Marcinowice z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich podmiotów bi (65.74 kB)
2020-02-27 07:18:22 - Uchwała nr 20/2020 PKW z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej (70.00 kB)
2020-02-27 07:19:44 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - wzór (102.33 kB)
2020-04-10 12:07:54 - Obwieszczenie Wójta Gminy Marcinowice z dnia 10 kwietnia 2020 roku informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania (88.98 kB)
2020-04-14 16:25:00 - INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 kwietnia 2020 r. - Informacja o dodatkowych zgłoszeniach (62.73 kB)
2020-04-16 12:32:28 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (82.21 kB)
2020-04-27 10:43:51 - POSTANOWIENIE NR 30/2020Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Iz dnia 20 kwietnia 2020 r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzi (95.71 kB)
2020-06-04 12:10:21 - Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (450.10 kB)

Ilość odwiedzin: 11539
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2020-02-19 12:03:37
Data udostępnienia informacji: 2020-02-19 12:03:37
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-04 12:10:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner