logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
minus Informacje dla rolników
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   minus 2019
      minus Zmiany w podatku akcyzowym
      minus INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
      minus UWAGA ROLNICY! ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” ORAZ „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”
      minus UWAGA ROLNICY! PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
      minus PROCEDURA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH
      minus Informacje ubój zwierząt na użytek własny
      minus NOWY PROGRAM POMOCOWY DLA ROLNIKÓW - DOPŁATY DO WAPNOWANIA GLEB
      minus Spółka wodna - Walne Zgromadzenia Gminnej Spółki Wodnej w Marcinowicach
      minus Ogłoszenie o suszy i gradobiciu
      minus DOFINANSOWANIE DO WAPNOWANIA GLEBY  - nabór 
      minus Ogłoszenie dot. zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników - 2019 -2 termin
      minus Apel o utrzymanie czystości i porządku
      minus Informacja odnośnie wystąpienia warunków suszy
      minus Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
      minus informuja o możliwości uprawy konopi włóknistych
   minus Zwrot podatku akcyzowego w I połowie 2020 r.
   minus OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA CZĘŚCI PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

informuje o możliwości uprawy konopi włóknistych

 Kto i kiedy może uprawiać konopie włókniste?

Przedsiębiorca lub osoba fizyczna (rolnik) może uprawiać konopie włókniste wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo – papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

Uprawa konopi innych niż wymienione wyżej jest zabroniona!!!

Jak uzyskać zezwolenie na uprawę konopi włóknistych?

Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych wydaje, w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.

Warunkiem niezbędnym dla uzyskania zezwolenia (pod rygorem odmowy jego wydania) jest niekaralność za popełnienie następujących przestępstw i wykroczenia:

-        nielegalnej uprawy maku, konopi lub krzewu koki,

-        zaboru w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej,

-        nielegalnej uprawy maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych.

Naruszenie warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w zezwoleniu skutkuje cofnięciem zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.

 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr wydawanych zezwoleń oraz sprawuje nadzór nad uprawami konopi włóknistych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2019r., poz. 852 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

 

Załączniki:

  • karta informacyjna
  • wniosek

Załączniki do pobrania: 2020-04-08 11:10:58 - Karta informacyjna (127.00 kB)
2020-04-08 11:11:07 - Wniosek o wydanie zezwolenia (273.07 kB)

Ilość odwiedzin: 2390
Nazwa dokumentu: informuja o możliwości uprawy konopi włóknistych
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Porębski
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Porębski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2020-04-08 11:07:56
Data udostępnienia informacji: 2020-04-08 11:07:56
Data ostatniej aktualizacji: 2020-04-08 11:11:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner