logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wójt Gminy Marcinowice - Gminny Komisarz Spisowy

Ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

 

         Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Marcinowice. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Liczba rachmistrzów spisowych na terenie Gminy Marcinowice - 1

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

 1. Być pełnoletnim,
 2. Zamieszkiwać na terenie Gminy Marcinowice,
 3. Posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. Posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. Posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 2. Praktyczne umiejętności korzystania z map cyfrowych,
 3. Pełna sprawność fizyczna,
 4. Komunikatywność i umiejętności interpersonalne ( łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 5. Obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
 6. Posiadanie prawo jazdy kat.B

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymują wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt.2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 roku do 8 lipca 2020 roku

 

Wymagane dokumenty:

 1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- adresu zamieszkania,

- telefonu,

- adresu e-mail.

2. Oświadczenie o spełnieniu wymagania pkt.1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści:” Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za założenie fałszywego oświadczenia „( oświadczenie w załączeniu).

3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń ( oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Gminy Marcinowice) z dopiskiem:

 "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku".

Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Marcinowice, dnia 15.06.2020 roku

Załączniki do pobrania: 2020-06-19 10:30:58 - Oświadczenie o niekaralności (35.61 kB)
2020-06-19 10:31:09 - Oświadczenie (14.79 kB)
2020-06-19 10:31:20 - Klauzula RODO (21.25 kB)
2020-06-19 10:31:28 - Ogłoszenie (323.00 kB)
2020-06-19 11:13:09 - Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (15.03 kB)

Ilość odwiedzin: 4465
Nazwa dokumentu: POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2020-06-19 10:25:33
Data udostępnienia informacji: 2020-06-19 10:25:33
Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-19 11:13:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner