logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
minus Informacje dla rolników
   plus 2016
   plus 2017
   plus 2018
   plus 2019
   minus Zwrot podatku akcyzowego w I połowie 2020 r.
   minus OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA CZĘŚCI PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE

WSZYSTKIM ROLNIKOM PRZYPOMINAMY O MOŻLIWOŚCI

ODZYSKANIA CZĘŚCI PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY

UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ NA PODSTAWIE

ZBIERANYCH FAKTUR  VAT

 

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek:

  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych
jednostek przeliczeniowych bydła

 

Zgodnie z wzorem we wniosku o dopłaty do paliwa rolniczego rolnik musi:

  • wpisać do kogo jest składany wniosek, czyli Wójta Gminy Marcinowice;  
  • podać swoje dane osobowe oraz adres zamieszkania;
  • wpisać ile hektarów jest jego własnością oraz ile gruntów jest jego współwłasnością;
  • oświadczyć jaka była średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, które posiadał w poprzednim roku; 
  • podać liczbę załączników oraz je nazwać, czyli np. kopia umowy dzierżawy – 2 szt.,  zaświadczenie o DJP bydła z ARiMR – 1 szt., kopie faktur VAT potwierdzających zakup paliwa do celów rolniczych – 12 szt. 

 

Należy także we wniosku zaznaczyć czy rolnik chce pieniądze otrzymać w gotówce czy otrzymać na rachunek bankowy. A jeśli na konto, to należy wpisać numer rachunku. Należy na wniosku zebrać także podpisy współposiadaczy gruntów ze zgodą na zwrot podatku dla rolnika składającego wniosek.

 

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane do produkcji rolnej przy chowie i hodowli bydła musi wystąpić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła za rok poprzedzający złożenie wniosku. Zatem w 2020 roku należy uzyskać z ARiMR zaświadczenie o liczbie DJP za 2019 rok 

 

Do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze należy dołączyć również faktury za zakup paliwa, za okres od lutego do lipca 2020 roku. Mogą to być zarówno oryginały, jak i kopie faktur.

Warto również pamiętać, że faktury musza być wystawione na osobę, która składa wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego.

Można również dołączyć kopię umowy dzierżawy gruntów ornych wykorzystywanych przez wnioskującego rolnika.  

Ilość odwiedzin: 2533
Nazwa dokumentu: OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA CZĘŚCI PIENIĘDZY WYDANYCH NA OLEJ NAPĘDOWY UŻYWANY DO PRODUKCJI ROLNEJ
Osoba, która wytworzyła informację: Ryszard Porębski
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Porębski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2020-07-21 12:53:12
Data udostępnienia informacji: 2020-07-21 12:53:12
Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-21 12:54:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner