logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sesje Rady Gminy Marcinowice
   minus Nagrania Sesji
   minus X Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIV Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus L SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  29 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8 w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna

odbędzie się

XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

 

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXI/21 z XXXI sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 marca 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marcinowice
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biała
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chwałków
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gola Świdnicka
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gruszów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kątki
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klecin
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasków
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Marcinowice
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mysłaków
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sady
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stefanowice
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szczepanów
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Śmiałowice
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tąpadła
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tworzyjanów
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wirki
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiry
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zebrzydów
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Marcinowice ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich
 27. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/183/21 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 30. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 31. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 32. Interpelacje i zapytania radnych
 33. Wolne wnioski i oświadczenia
 34. Informacje dla radnych, sprawy bieżące
 35. Zamknięcie sesji

 

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Marcinowice odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 8:00 w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8
w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna.

 

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 29 kwietnia 2021 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym:

https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice znajdującym się na bip.marcinowice.pl, link ORGANA WŁADZY – Sesje Rady Gminy Marcinowice – Nagrania sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Załączniki do pobrania: 2021-04-23 09:22:08 - Zawiadomienie o sesji (151.43 kB)
2021-04-23 09:22:18 - informacja ogólna do sesji (70.67 kB)
2021-04-23 09:22:38 - zawiadomienie o zwołaniu XXXII sesji Rady Gminy Marcinowice (79.99 kB)
2021-04-23 09:46:04 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marcinowice (404.53 kB)
2021-04-23 09:46:26 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Biała (181.35 kB)
2021-04-23 09:47:53 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Chwałków (181.97 kB)
2021-04-23 09:48:06 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gola Świdnicka (182.25 kB)
2021-04-23 09:48:22 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gruszów (181.00 kB)
2021-04-23 09:48:34 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kątki (181.37 kB)
2021-04-23 09:48:45 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Klecin (180.93 kB)
2021-04-23 10:02:11 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasków (181.39 kB)
2021-04-23 09:50:52 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Marcinowice (181.04 kB)
2021-04-23 09:51:04 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Mysłaków (181.72 kB)
2021-04-23 09:51:17 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sady (181.17 kB)
2021-04-23 09:51:28 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stefanowice (182.84 kB)
2021-04-23 09:51:39 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Strzelce (180.96 kB)
2021-04-23 09:52:00 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Szczepanów (180.86 kB)
2021-04-23 09:52:12 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Śmiałowice (181.43 kB)
2021-04-23 09:52:29 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tąpadła (181.42 kB)
2021-04-23 09:52:38 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tworzyjanów (181.81 kB)
2021-04-23 09:52:47 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wirki (181.33 kB)
2021-04-23 09:52:56 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wiry (181.22 kB)
2021-04-23 09:53:14 - w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zebrzydów (181.74 kB)
2021-04-23 09:53:50 - w sprawie wystąpienia Gminy Marcinowice ze Stowarzyszenia Gmin Ślężańskich (101.28 kB)
2021-04-23 09:54:18 - zmieniająca uchwałę Nr XXXI.183.21 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (127.38 kB)
2021-04-23 09:54:36 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty (139.82 kB)
2021-04-23 09:55:26 - zmieniająca uchwałę w sprawie WPF Gminy Marcinowice (947.23 kB)
2021-04-23 09:56:00 - w sprawi dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2021 (1.30 MB)

Ilość odwiedzin: 3442
Nazwa dokumentu: XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2021-04-23 09:02:47
Data udostępnienia informacji: 2021-04-23 09:02:47
Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-23 10:03:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner