logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minus Uchwały
   minusUchwały Rady Gminy Marcinowice 2006-2018
      plus2006
      minus2007
      plus2008
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
   plusUchwały Rady Gminy Marcinowice 2018-2023
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała VII/23/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie budżetu gminy na rok 2007
» Uchwała VII/24/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Św.Katarzyny w Mysłakowie
» Uchwała VII/25/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Św.Katarzyny w Mysłakowie
» Uchwała VII/26/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Michała Archanioła w Wirach
» Uchwała VII/27/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach Świdnickich
» Uchwała VII/28/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego i funkcyjnego oraz obliczania i wypłacania wynagrodz
» Uchwała VII/29/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 - 2011.
» Uchwała VII/30/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marcinowice.
» Uchwała VII/31/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Uchwale Nr XXXI/185/05 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mysł
» Uchwała VII/32/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie działki nr 29/2 położonej w obrębie Marcinowice stanowiącego własność Banku Spółdzielczego w Świdnicy.
» Uchwała VII/33/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie : wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Skarbu Państwa działek: nr 509/2 o pow. 119 m², nr 509/4 o pow. 369 m², 509/6 o pow. 252 m², 509/8 o pow. 168 m², 509/9 o pow. 204 m² , nr 50
» Uchwała VII/34/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie: przystąpienia do wykonania "Planu urządzeniowo - rolnego Gminy Marcinowice".
» Uchwała VII/35/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie : ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Marcinowice.
» Uchwała VII/36/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy Marcinowice
» Uchwała VII/37/07 z dnia 2007-03-28
W sprawie powiadomienia skarbnika gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
corner   corner