logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
minus Uchwały
   minusUchwały Rady Gminy Marcinowice 2006-2018
      plus2006
      plus2007
      minus2008
      plus2009
      plus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
   plusUchwały Rady Gminy Marcinowice 2018-2023
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała XVI/81/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie dokoniania zmian w budżecie gminy na 2008 r.
» Uchwała XVI/82/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci wsi Marcinowice
» Uchwała XVI/83/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, położonego w obrębie wsi Gola Świdnicka-Szczepanów w gminie Marcinowice
» Uchwała XVI/84/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXI/185/05 Rady GMiny Marcinowice z dnia 23.09.2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mysłaków opublikowa
» Uchwała XVI/85/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie przystąpienia do sporządzenia Statutu Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marcinowice
» Uchwała XVI/86/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie ustalenia na rok 2008 regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marci
» Uchwała XVI/87/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Mar
» Uchwała XVI/88/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Mysłakowie
» Uchwała XVI/89/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Wawrzyńca w Śmiałowicach
» Uchwała XVI/90/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach Świdnickich
» Uchwała XVI/91/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie wystąpienia ze Związku Miedzygminnego "UNIA GMIN ŚLĘŻAŃSKICH" w Legnicy
» Uchwała XVI/92/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-20011
» Uchwała XVI/93/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marcinowice
» Uchwała XVI/94/08 z dnia 2008-03-28
W sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach Świdnickich
corner   corner